LOULDEY DRESS

Mô tả sản phẩm:

– Thiết kế bằng chất liệu gấm hoa, đứng phom, chéo vai được dựng phom 3D

– Lót lụa cao cấp